Suche materiały smarujące

Suche materiały smarująceSuche środki smarujące można podzielić na suche materiały smarujące w postaci proszku, warstwy ślizgowe przypominające wosk oraz lakiery ślizgowe zawierające substancje stałe. Lakiery ślizgowe są to suche materiały smarujące (najczęściej MoS2, grafit lub PTFE) osadzone w organicznym lub anorganicznym środku wiążącym. W celu dystrybucji lakieru ślizgowego dodawany jest rozpuszczalnik, który ulatnia się podczas utwardzania i schnięcia. Po dokładnym przygotowaniu powierzchni powlekanie następuje poprzez zanurzanie, natryskiwanie lub malowanie.

OKS 100 Proszek MoS2, o wysokim stopniu czystości

Do polepszania właściwości ślizgowych elementów maszyn. Smar do docierania w połączeniu ze smarowaniem olejami lub smarami stałymi. Zapobiega tarciu i zużyciu. Smar do trudnych operacji obróbki plastycznej metali. Przeznaczony do dodawania do tworzyw sztucznych, uszczelnień i szczeliw.

OKS 110 Proszek MoS2, mikrorozdrobniony

Smar do docierania w połączeniu z olejami lub smarami stałymi. Zmniejsza tarcie i zużycie, również przy dużych naciskach. Dobre przyleganie, także do precyzyjnie obrabianych powierzchni. Do trudnych operacji obróbki plastycznej. Do wtłaczania łożysk.

OKS 111 Proszek MoS2, mikrorozdrobniony

Smar do docierania w połączeniu z olejami lub smarami stałymi. Zmniejsza tarcie i zużycie, również przy dużych naciskach. Dobre przyleganie, także do precyzyjnie obrabianych powierzchni. Do trudnych operacji obróbki plastycznej. Do wtłaczania łożysk.

OKS 1300 Warstwa ślizgowa, bezbarwna

Powlekanie gwintów. Warstwa ślizgowa do tworzyw sztucznych, drewna i metali. Sucha i odporna na dotyk warstwa ślizgowa z indykatorem promieniowania ultrafioletowego. Zapobiega zacieraniu. Do wszystkich materiałów śrub. Wielostronne zastosowanie, zwłaszcza do nakładania powłok wstępnych w małych i dużych seriach produktów.

OKS 1301 Warstwa ślizgowa, bezbarwna

Powlekanie gwintów. Warstwa ślizgowa do tworzyw sztucznych, drewna i metali. Sucha i odporna na dotyk warstwa ślizgowa z indykatorem promieniowania ultrafioletowego. Zapobiega zacieraniu. Do wszystkich materiałów śrub. Wielostronne zastosowanie, zwłaszcza do nakładania powłok wstępnych w małych i dużych seriach produktów.

OKS 1700 Środek antyadhezyjny do śrub, koncentrat na bazie wodnej

Powłoka gwintów, również do powierzchni galwanizowanych i śrub ze stali VA, zapewniająca kontrolowany montaż. Sucha i odporna na dotyk warstwa ślizgowa, z możliwością wykazywania obecności za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Rozcieńczalny wodą do maks. 1:5. Kontrolowane współczynniki tarcia o niewielkim rozrzucie. Ekonomiczny materiał do nakładania powłok podkładowych.

OKS 1750 Środek antyadhezyjny do wkrętów do drewna, koncentrat na bazie wodnej

Powlekanie gwintów z galwanizowanymi powierzchniami. Sucha i odporna na dotyk warstwa z możliwością wykazywania obecności za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Zapobiega zgrzewaniu na zimno. Rozcieńczalny wodą do maks. 1:5. Kontrolowane współczynniki tarcia o niewielkim rozrzucie. Przeznaczony zwłaszcza do wkrętów do płyt wiórowych.

OKS 1765 Środek antyadhezyjny do śrub gwintujących, koncentrat na bazie wodnej

Powlekanie śrub formujących gwint ze stopów aluminium, stali wysokostopowych, galwanizowanych i austenitycznych. Sucha i odporna na dotyk warstwa z możliwością wykazywania obecności za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Zapobiega zgrzewaniu na zimno. Rozcieńczalny wodą do maks. 1:5. Kontrolowane współczynniki tarcia o niewielkim rozrzucie.

OKS 491 Spray do kół zębatych, zawiera suche materiały smarujące

Suche smarowanie wolnoobrotowych, otwartych napędów zębatych, lin stalowych itp., narażonych na wysokie naciski lub czynniki powodujące korozję, takie jak wpływy atmosferyczne. Zmniejsza tarcie i zużycie. Zapobiega przyleganiu pyłu i brudu.

OKS 500 Lakier ślizgowy MoS2, termoutwardzalny

Suche smarowanie przy pracy tymczasowej lub przy długich okresach przestoju w zapylonym otoczeniu i przy niskich prędkościach. Smar do docierania w połączeniu ze smarowaniem olejami lub smarami stałymi. Zapewnia właściwości pracy awaryjnej. Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.

OKS 510 Lakier ślizgowy MoS2, szybkoschnący

Suche smarowanie przy pracy tymczasowej lub przy długich okresach przestoju w zapylonym otoczeniu i przy niskich prędkościach poślizgu. Smar do docierania w połączeniu z olejami lub smarami stałymi. Zapewnia właściwości pracy awaryjnej. Schnięcie w temperaturze pomieszczenia.

OKS 511 Lakier ślizgowy MoS2, szybkoschnący

Suche smarowanie przy pracy tymczasowej lub przy długich okresach przestoju w zapylonym otoczeniu i przy niskich prędkościach poślizgu. Smar do docierania w połączeniu z olejami lub smarami stałymi. Zapewnia właściwości pracy awaryjnej. Schnięcie w temperaturze pomieszczenia.

OKS 521 Lakier ślizgowy MoS2/grafitowy, schnący na powietrzu

Suche smarowanie przy pracy tymczasowej lub przy długich okresach przestoju w zapylonym otoczeniu i przy niskich prędkościach poślizgu. Smar do docierania w połączeniu z olejami lub smarami stałymi. Zapewnia właściwości pracy awaryjnej. Schnięcie w temperaturze pomieszczenia.

OKS 530 Lakier ślizgowy MoS2, na bazie wodnej, schnący na powietrzu

Smarowanie znacznie obciążonych łańcuchów w zastosowaniach, w których smarowanie olejem i smarem stałym jest niemożliwe. Można nanosić na gorące powierzchnie. Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur. Schnie w temperaturze pomieszczenia. Zużyta warstwa ślizgowa może zostać uzupełniona. Rozcieńczalny wodą do maks. 1:5.

OKS 536 Grafitowy lakier ślizgowy, na bazie wodnej, schnący na powietrzu

Smarowanie znacznie obciążonych łańcuchów w zastosowaniach, w których smarowanie olejem i smarem stałym jest niemożliwe. Można nanosić na gorące powierzchnie. Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur. Schnie w temperaturze pomieszczenia. Zużytą warstwę można naprawić. Rozcieńczalny wodą do maks. 1:5.

OKS 570 Lakier ślizgowy PTFE

Suche smarowanie powierzchni ślizgowych z różnych materiałów przy niewielkich naciskach, niskich prędkościach i w zapylonym otoczeniu. Bezbarwna, niebrudząca warstwa ślizgowa i antyadhezyjna. Zapobiega korozji ciernej. Schnięcie w temperaturze pomieszczenia.

OKS 571 Lakier ślizgowy PTFE

Suche smarowanie powierzchni ślizgowych z różnych materiałów przy niewielkich naciskach, niskich prędkościach i w zapylonym otoczeniu. Bezbarwna, niebrudząca warstwa ślizgowa i antyadhezyjna. Zapobiega korozji ciernej. Schnięcie w temperaturze pomieszczenia.

OKS 575 Lakier ślizgowy PTFE na bazie wodnej

Do powierzchni ślizgowych z różnych materiałów przy niewielkich naciskach, niskich prędkościach i w zapylonym otoczeniu. Zapobiega piszczeniu przy różnych twardościach materiałów. Schnie w temperaturze pomieszczenia. Zawiera indykator promieniowania ultrafioletowego Rozcieńczalny wodą.

OKS 589 Lakier ślizgowy MoS2-PTFE, termoutwardzalny

Suche smarowanie powierzchni ślizgowych przy dużych obciążeniach, niskich prędkościach i pod wpływami powodującymi korozję. Zapobiega tarciu i zużyciu, chroni przed korozją. Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur. Zapobiega przyleganiu pyłu i brudu.