Pasty

PastyPasty ułatwiają montaż i demontaż. Budowa past odpowiada zasadniczo budowie smarów. Udział suchych materiałów smarujących jest jednak znacznie wyższy. Zapewnia to niezawodne smarowanie, działanie antyadhezyjne i ochronę przed korozją również w przypadku stosowania w ekstremalnych temperaturach i ciśnieniach oraz w połączeniu z agresywnymi mediami. Pasty stosowane są przykładowo do połączeń śrubowych, do wciskania trzpieni i bolców, do kół zębatych, uchwytów obrabiarek, przegubów i łożysk ślizgowych

OKS 1103 Pasta termoprzewodząca

Chroni delikatne elementy elektroniczne przed przegrzaniem. Wysoka przewodność cieplna, 20-krotnie lepsza niż w przypadku powietrza. Izolująca elektrycznie. Nie wysycha, nie twardnieje ani nie przenika międzywarstwowo. Sprzęga elementy elektroniczne, takie jak czujniki, sondy, diody, tranzystory itp. z radiatorami.

OKS 1105 Pasta silikonowa do izolatorów wysokiego napięcia

Chroni izolatory i rozdzielnice w wilgotnym otoczeniu. Doskonałe właściwości izolacyjne w całym zakresie temperatur. Zapobiega przebiciom i stratom dielektrycznym. Absorbuje cząstki przewodzące lub ścierne. Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych i elastomerów

OKS 200 Pasta montażowa MoS2

Smar montażowy dla operacji nasadzania za pomocą prasy. Smar do docierania wysoko obciążonych powierzchni ślizgowych. Zapobiega zużyciu, szarpaniu, zacieraniu się, szkodom podczas docieraniu oraz zjawisku pittingu. Smar do trudnych operacji obróbki plastycznej. Uniwersalne zastosowanie.

OKS 214 Pasta do wysokich temperatur niezawierająca metali

Smar montażowy do połączeń śrubowych, narażonych na działanie wysokich temperatur i wpływów korozyjnych. Zastosowanie również do stali wysokostopowych. Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem. Zapobiega zacieraniu i zardzewieniu. Nie zawiera metali.

OKS 217 Pasta do wysokich temperatur, o wysokim stopniu czystości

Smar montażowy do połączeń śrubowych z wysokowytrzymałej stali, narażonych na działanie wysokich temperatur w agresywnym otoczeniu. Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem. Uniemożliwia zacieranie i zardzewienie. Nie reaguje chemicznie z metalami. Zastosowanie w przemyśle chemicznym

OKS 220 Pasta MoS2 Rapid

Smar montażowy dla operacji nasadzania za pomocą prasy. Smar do docierania wysoko obciążonych powierzchni ślizgowych. Smar do trudnych operacji obróbki plastycznej. Natychmiast skuteczny dzięki wysokiemu udziałowi MoS2, bez konieczności wcierania pasty. Wysokiej jakości pasta montażowa.

OKS 221 Pasta MoS2 Rapid, Spray

Smar montażowy dla operacji nasadzania za pomocą prasy. Smar do docierania wysoko obciążonych powierzchni ślizgowych. Smar do trudnych operacji obróbki plastycznej. Natychmiast skuteczny dzięki wysokiemu udziałowi MoS2, bez konieczności wcierania pasty. Wysokiej jakości pasta montażowa.

OKS 230 Pasta do wysokich temperatur MoS2

Do zastosowań w wysokich temperaturach do 450°C (smarowanie suche od ok. 200°C). Zapobiega zużyciu, szarpaniu, zacieraniu się, szkodom podczas docieraniu oraz zjawisku pittingu. Olej nośny paruje bez pozostałości w temperaturach powyżej 200°C. Łożyskowanie kadzi odlewniczych, konwertorów, wózków piecowych itp. Dosmarowywanie w zakładzie przy użyciu smaru OKS 310.

OKS 235 Pasta aluminiowa, pasta przeciw zakleszczaniu się

Do montażu połączeń śrubowych i sworzniowych, narażonych na działanie wysokich temperatur i wpływów korozyjnych. Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem. Zapobiega zapieczeniu lub przyrdzewieniu. Zapobiega zacieraniu się. Pasta smarująca i antyadhezyjna.

OKS 2351 Pasta aluminiowa, Pasta przeciw zakleszczaniu się

Do montażu połączeń śrubowych i sworzniowych narażonych na działanie wysokich temperatur i wpływów korozyjnych. Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem. Zapobiega zapieczeniu lub przyrdzewieniu. Zapobiega zacieraniu się. Pasta smarująca i antyadhezyjna.

OKS 240 Pasta antyzapiekowa (pasta miedziana)

Do montażu połączeń śrubowych, narażonych na działanie wysokich temperatur i wpływów korozyjnych. Zapobiega zapieczeniu lub przyrdzewieniu. Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem. Klasyczna pasta przeciw zakleszczaniu się.

OKS 241 Pasta antyzapiekowa (pasta miedziana), Spray

Do montażu połączeń śrubowych, narażonych na działanie wysokich temperatur i wpływów korozyjnych. Zapobiega zapieczeniu lub przyrdzewieniu. Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem. Klasyczna pasta przeciw zakleszczaniu się.

OKS 245 Pasta miedziana z wysokowydajną ochroną antykorozyjną

Do śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na działanie wysokich temperatur, wody lub wody morskiej. Zapobiega zapieczeniu i przyrdzewieniu. Pozwala uniknąć zacierania podczas montażu. Cechuje się mocnym przyleganiem. Bardzo dobra ochrona antykorozyjna. Nadaje się do układów hamulcowych.

OKS 250 Biała pasta uniwersalna, niezawierająca metali

Do śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na wysokie naciski i temperatury. Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcania śrub a osiągalnym naprężeniem. Nie zawiera metali. Bardzo dobra ochrona antykorozyjna. Uniwersalna pasta do wysokich temperatur. Dla połączeń ze stali szlachetnej

OKS 2501 Biała pasta uniwersalna, niezawierająca metali

Do śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na wysokie naciski i temperatury. Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcania śrub a osiągalnym naprężeniem. Nie zawiera metali. Bardzo dobra ochrona antykorozyjna. Uniwersalna pasta do wysokich temperatur. Dla połączeń ze stali szlachetnej

OKS 252 Biała pasta smarowa do wysokich temperatur do stosowania w przemyśle spożywczym

Smarowanie śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na wysokie naciski i wysokie temperatury przy niewielkich prędkościach lub na ruchy oscylacyjne. Zapobiega zacieraniu i zardzewieniu. Nie zawiera metali. Mocno przylegająca. Uniwersalnie stosowana pasta montażowa do wysokich temperatur.

OKS 260 Biała pasta montażowa

Do śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na wysokie naciski przy niewielkich prędkościach. Umożliwia uzyskanie optymalnego stosunku pomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem. Zapobiega korozji ciernej stali. Nie zawiera metali. Odporna na wodę.

OKS 265 Pasta do uchwytów zaciskowych

Do powierzchni ślizgowych, narażonych na wysokie naciski, drgania i obciążenia udarowe. Optymalny współczynnik tarcia do uzyskania wysokich sił naprężających. Odporna na wodę i środki chłodząco-smarujące. Zapobiegają korozji ciernej stali. Specjalnie do uchwytów obrabiarek.

OKS 270 - Biała pasta smarowa

Trwałe smarowanie powierzchni ślizgowych, narażonych na wysokie naciski. Niebrudząca alternatywa do smarów czarnych. Uniwersalna pasta smarowa do powierzchni ślizgowych, np. w maszynach tekstylnych, pakujących, biurowych i w urządzeniach gospodarstwa domowego.

OKS 273 Pasta smarowa do przekładni z tworzywa sztucznego

Smarowanie przekładni z tworzywa sztucznego w niskich i wysokich temperaturach oraz przy niskich i średnich prędkościach. Trwałe smarowanie małych przekładni, poddanych wysokim obciążeniom. Dobra ochrona antykorozyjna. Dobrze tolerowany przez tworzywa sztuczne. Przekładnie z tworzyw sztucznych w napędach żaluzji i markiz.

OKS 277 Wysokociśnieniowa pasta smarowa, zawierająca PTFE

Smarowanie płyt oporowych i płyt prowadzących, poddawanych wysokim obciążeniom. Smarowanie i uszczelnianie armatur z metali, tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych. Długie okresy smarowania. Nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów. Mocno przylegająca. Pasta smarowa, stosowana np. do wysięgników teleskopowych żurawi samochodowych

OKS 2771 Wysokociśnieniowa pasta smarowa, zawierająca PTFE

Smarowanie płyt oporowych i płyt prowadzących, poddawanych wysokim obciążeniom. Smarowanie i uszczelnianie armatur z metali, tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych. Długie okresy smarowania. Nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów. Mocno przylegająca. Pasta smarowa, stosowana np. do wysięgników teleskopowych żurawi samochodowych

OKS 280 Biała pasta do wysokich temperatur

Pasta antyadhezyjna do procesów obróbki plastycznej na gorąco. Pasta smarowa do powierzchni ślizgowych, poddawanych działaniu wysokich temperatur. Dobre właściwości antyadhezyjne dzięki optymalnej kombinacji suchych środków smarnych. Zapobiega osadzaniu się nagaru na narzędziach i obrabianych przedmiotach. Wydłuża żywotność narzędzi.