Oleje

OlejeSuche środki smarujące można podzielić na suche materiały smarujące w postaci proszku, warstwy ślizgowe przypominające wosk oraz lakiery ślizgowe zawierające substancje stałe. Lakiery ślizgowe są to suche materiały smarujące (najczęściej MoS2, grafit lub PTFE) osadzone w organicznym lub anorganicznym środku wiążącym. W celu dystrybucji lakieru ślizgowego dodawany jest rozpuszczalnik, który ulatnia się podczas utwardzania i schnięcia. Po dokładnym przygotowaniu powierzchni powlekanie następuje poprzez zanurzanie, natryskiwanie lub malowanie.

OKS 1000 Olej silikonowy

Środki ślizgowe i antyadhezyjne do tworzyw sztucznych i elastomerów. Również jako olej tłumiący. Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych, elastomerów lub lakierów. Duży zakres temperatur roboczych. Bardzo dobre zwilżanie powierzchni. Nie zawiera żywic i kwasów. Dostępny w klasach lepkości od 50 do 5.000 cSt (na zapytanie).

OKS 30 Dodatek Mox-Active

Dodatek EP jako substancja dodatkowa do olejów przemysłowych. Polepsza smarowanie w fazie docierania maszyn nowych i po generalnym remoncie. Wygładzenie powierzchni powoduje zmniejszenie zużycia i termicznego obciążenia smaru. Umożliwia to stosowanie dłuższych okresów smarowania.

OKS 300 Koncentrat oleju mineralnego MoS2

Dodatek na bazie MoS2 i Mox. Jako dodatek do olejów przemysłowych. Zmniejsza tarcie, temperaturę i zużycie. Wygładza powierzchnie. Zapewnia właściwości pracy awaryjnej. Nie osiada. Przepływa przez typowe filtry, nie reaguje na filtry magnetyczne. Dodatek do olejów przekładniowych, silnikowych i maszynowych.

OKS 310 Olej smarowy do wysokich temperatur MoS2

Smarowanie elementów maszynowych do +450°C, szczególnie, gdy nie można zastosować olejów i smarów. Olej bazowy paruje bez pozostałości w temperaturach powyżej +200°C. Smarowanie suche w zakresie od +200°C do +450°C. Smarowanie w zakładach hutniczych, odlewniach, walcowniach, przemyśle ceramicznym.

OKS 335 Płyn metaliczny

Smarowanie powierzchni ślizgowych pod wysokimi obciążeniami przy wysokich temperaturach. Wysoka skuteczność dzięki tworzeniu rozdzielających warstw ślizgowych, odpornych na nacisk. Możliwość natryskiwania i nanoszenia pędzlem. Do pieców obrotowych, powierzchni oporowych prowadnic osiowych oraz jako smar do połączeń śrubowych i do połączeń gwintowych na gorąco.

OKS 340 Preparat ochronny do łańcuchów, mocno przylegający

Smar syntetyczny do elementów maszyn narażonych na wysokie naciski lub wpływy powodujące korozję. O dużej zdolności do pełzania. Mocno przylegający i odporny na odwirowywanie. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Nieniszczący o-ringów. Nie zawiera rozpuszczalników. Do szybkobieżnych łańcuchów.

OKS 341 Preparat ochronny do łańcuchów, mocno przylegający

Smar syntetyczny do elementów maszyn narażonych na wysokie naciski lub wpływy powodujące korozję. O dużej zdolności do pełzania. Mocno przylegający i odporny na odwirowywanie. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Nieniszczący o-ringów. Nie zawiera rozpuszczalników. Do szybkobieżnych łańcuchów.

OKS 350 Olej do pił łańcuchowych do wysokich temperatur MoS2, syntetyczny

Olej syntetyczny do części maszyn, do stosowania w wysokich temperaturach i przy wilgoci. Właściwości smarowania awaryjnego w razie przekroczenia temperatury roboczej oleju lub w przypadku niewystarczającego smarowania. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem dzięki MoS2, również przy wysokich obciążeniach.

OKS 352 Olej odporny na wysokie temperatury, jasny, syntetyczny

Syntetyczny olej odporny na wysokie temperatury. Dobra ochrona przed zużyciem dzięki dodatkom EP. Bardzo dobre zabezpieczenie przed utlenianiem, a dzięki temu wysoka odporność na starzenie. Niewielkie tendencje do wykraplania przy wysokich temperaturach. Minimalne straty na skutek odparowywania. Odparowuje bez pozostałości. Dobra odporność na wodę i parę.

OKS 3521 Olej odporny na wysokie temperatury, jasny, syntetyczny

Syntetyczny olej odporny na wysokie temperatury. Dobra ochrona przed zużyciem dzięki dodatkom EP. Bardzo dobre zabezpieczenie przed utlenianiem, a dzięki temu wysoka odporność na starzenie. Niewielkie tendencje do wykraplania przy wysokich temperaturach. Minimalne straty na skutek odparowywania. Odparowuje bez pozostałości. Dobra odporność na wodę i parę.

OKS 353 Olej odporny na wysokie temperatury, jasny, syntetyczny

Syntetyczny olej odporny na wysokie temperatury. Dobra ochrona przed zużyciem dzięki dodatkom EP. Bardzo dobre zabezpieczenie przed utlenianiem, a dzięki temu wysoka odporność na starzenie. Niewielkie tendencje do wykraplania przy wysokich temperaturach. Minimalne straty na skutek odparowywania. Odparowuje bez pozostałości. Dobre działanie czyszczące.

OKS 3530 Olej do pił łańcuchowych do najwyższych temperatur

Syntetyczny olej do najwyższych temperatur. Dobra ochrona przed zużyciem dzięki dodatkom EP. Bardzo dobre zabezpieczenie przed utlenianiem, a dzięki temu wysoka odporność na starzenie. Małe straty na skutek odparowywania i nieznaczne tworzenie pozostałości, nie ocieka przy wysokich temperaturach.

OKS 354 Smar adhezyjny do wysokich temperatur, syntetyczny

Smarowanie części maszyn, narażonych na działanie wysokich temperatur lub znacznych wpływów wody. Bardzo dobre zabezpieczenie przed utlenianiem, a dzięki temu wysoka odporność na starzenie. Bardzo dobra odporność na wodę, parę wodną i agresywne media. Bardzo mocno przylegający

OKS 3541 Smar adhezyjny do wysokich temperatur, syntetyczny

Smarowanie części maszyn, narażonych na działanie wysokich temperatur lub znacznych wpływów wody. Bardzo dobre zabezpieczenie przed utlenianiem, a dzięki temu wysoka odporność na starzenie. Bardzo dobra odporność na wodę, parę wodną i agresywne media. Bardzo mocno przylegający.

OKS 360 Wysokowydajny olej antykorozyjny

Składowanie i smarowanie w warunkach powodujących korozję. Doskonała ochrona antykorozyjna dzięki inhibitorom VCI. Dobre właściwości pełzania. Mocno przylegająca. Chroni powierzchnie metali przy składowaniu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przez okres do dwóch lat, przy składowaniu pod wiatami lub podczas transportu morskiego.

OKS 361 Wysokowydajny olej antykorozyjny

Składowanie i smarowanie w warunkach powodujących korozję. Doskonała ochrona antykorozyjna dzięki inhibitorom VCI. Dobre właściwości pełzania. Mocno przylegająca. Chroni powierzchnie metali przy składowaniu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przez okres do dwóch lat, przy składowaniu pod wiatami lub podczas transportu morskiego.

OKS 370 Olej uniwersalny do stosowania w przemyśle spożywczym

Wysokowydajny olej do elementów maszynowych z zakresu mechaniki precyzyjnej. Neutralny w smaku i w zapachu. O dużej zdolności do pełzania. Wypierający wodę. Rozpuszcza osady brudu i rdzy. Pozwala się spierać z tkanin. Nadaje się do stosowania w przemyśle tekstylnym i w przemyśle opakowań.

OKS 371 Olej uniwersalny do stosowania w przemyśle spożywczym

Wysokowydajny olej do elementów maszynowych z zakresu mechaniki precyzyjnej. Neutralny w smaku i w zapachu. O dużej zdolności do pełzania. Wypierający wodę. Rozpuszcza osady brudu i rdzy. Pozwala się spierać z tkanin. Nadaje się do stosowania w przemyśle tekstylnym i w przemyśle opakowań.

OKS 3710 Olej do niskich temperatur

Całkowicie syntetyczny olej do długotrwałych niskich temperatur. Obojętny fizjologicznie. Np. w chłodniach, urządzeniach do szybkiego zamrażania itp. Zachowuje dobre właściwości smarne w niskich temperaturach. Optymalne dodatki zapobiegające utlenianiu i starzeniu. Ekonomicznie długie okresy eksploatacyjne.

OKS 3720 Olej przekładniowy do stosowania w przemyśle spożywczym

Całkowicie syntetyczny. Również do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.

OKS 3725 Olej przekładniowy do stosowania w przemyśle spożywczym

Całkowicie syntetyczny. Również do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.

OKS 3730 Olej przekładniowy do stosowania w przemyśle spożywczym

Całkowicie syntetyczny. Również do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.

OKS 3740 Olej przekładniowy do stosowania w przemyśle spożywczym

Całkowicie syntetyczny. Również do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.

OKS 3750 Smar adhezyjny zawierający PTFE

Olej smarowy zawierający PTFE. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Wysoka zdolność do pochłaniania ciśnienia. Dobrze przylegający. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące. Neutralny w smaku i w zapachu.

OKS 3751 Smar adhezyjny zawierający PTFE

Olej smarowy zawierający PTFE. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Wysoka zdolność do pochłaniania ciśnienia. Dobrze przylegający. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące. Neutralny w smaku i w zapachu.

OKS 3760 Olej uniwersalny do stosowania w przemyśle spożywczym

Całkowicie syntetyczny olej uniwersalny. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące. Neutralny w smaku i w zapachu.

OKS 3770 Olej hydrauliczny do stosowania w przemyśle spożywczym

Całkowicie syntetyczny olej do systemów hydraulicznych oraz do innych części maszyn. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.

OKS 3775 Olej hydrauliczny do stosowania w przemyśle spożywczym

Całkowicie syntetyczny olej do systemów hydraulicznych oraz do innych części maszyn. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.

OKS 3780 Olej hydrauliczny do stosowania w przemyśle spożywczym

Całkowicie syntetyczny olej do systemów hydraulicznych oraz do innych części maszyn. Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.

OKS 3790 Całkowicie syntetyczny olej do rozpuszczania cukru

Usuwanie osadów cukru. Czyszczenie części maszyn. Smarowanie mechanizmów precyzyjnych. Smar do obróbki plastycznej opakowań. Dobre właściwości czyszczące i smarne. Dobre właściwości ochrony przed zużyciem i ochrony antykorozyjnej. Emulsja neutralna w zapachu i w smaku. Specjalnie do przemysłu słodyczy.

OKS 387 Wysokotemperaturowy smar do łańcuchów do stosowania w przemyśle spożywczym

Smar syntetyczny z grafitem do bardzo obciążonych miejsc smarowania przy ekstremalnych temperaturach. Zmniejsza zużycie. Posiada doskonałe właściwości smarne i zapewnia pracę awaryjną. Olej bazowy parujący bez pozostałości i bezzapachowo powyżej +200°C. Smarowanie suche do +600°C.

OKS 390 Olej chłodząco-smarujący dla wszystkich metali

Do obróbki skrawaniem wszystkich metali. Umożliwia uzyskanie wysokich prędkości skrawania. Zmniejsza nakład sił. Zapewnia optymalne powierzchnie skrawania i wydłuża trwałość narzędzi. Uniwersalne zastosowanie w warsztatach i przy montażu.

OKS 391 Olej chłodząco-smarujący dla wszystkich metali

Do obróbki skrawaniem wszystkich metali. Umożliwia uzyskanie wysokich prędkości skrawania. Zmniejsza nakład sił. Zapewnia optymalne powierzchnie skrawania i wydłuża trwałość narzędzi. Uniwersalne zastosowanie w warsztatach i przy montażu.

OKS 450 Smar do łańcuchów i smar adhezyjny, przezroczysty

Do szybkobieżnych łańcuchów i innych elementów maszyn, narażonych na wysokie naciski lub wpływy powodujące korozję. O dużej zdolności do pełzania. Mocno przylegająca. Odporny na odwirowywanie. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na wodę. Do smarowania wałków giętkich.

OKS 451 Smar do łańcuchów i smar adhezyjny, przezroczysty

Do szybkobieżnych łańcuchów i innych elementów maszyn, narażonych na wysokie naciski lub wpływy powodujące korozję. O dużej zdolności do pełzania. Mocno przylegająca. Odporny na odwirowywanie. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na wodę. Do smarowania wałków giętkich.

OKS 600 Olej

Rzadki olej uniwersalny. O dużej zdolności do pełzania. Demontaż zardzewiałych części. Dobre właściwości smarne. Wypiera wilgoć. Zapewnia czyszczenie i pielęgnację powierzchni metalowych. Chroni styki elektryczne. Do zastosowań w przemyśle, warsztacie i przy majsterkowaniu.

OKS 601 Olej

Rzadki olej uniwersalny. O dużej zdolności do pełzania. Demontaż zardzewiałych części. Dobre właściwości smarne. Wypiera wilgoć. Zapewnia czyszczenie i pielęgnację powierzchni metalowych. Chroni styki elektryczne. Do zastosowań w przemyśle, warsztacie i przy majsterkowaniu.

OKS 650 Olej ochronny do maszyn do obróbki drewna

Czyszczenie i ochrona powierzchni metalowych w przemyśle drzewnym. Smarowanie łańcuchów, przegubów, dźwigni, sprężyn, zawiasów i podobnych elementów także w niskich temperaturach. Wysoka skuteczność dzięki dobrej zdolności pełzania i efektowi czyszczenia.

OKS 670 Wysokowydajny olej z białymi suchymi materiałami smarującymi

Trwałe smarowanie elementów maszyn, narażonych na wysokie naciski oraz oddziaływanie pyłu lub wilgoci. Dobra ochrona antykorozyjna. Idealny dla łańcuchów w zapylonym otoczeniu, np. w systemach transportowych, maszynach do pakowania i automatach do napełniania. Olej do łańcuchów rowerowych.

OKS 671 Wysokowydajny olej z białymi suchymi materiałami smarującymi

Trwałe smarowanie elementów maszyn, narażonych na wysokie naciski oraz oddziaływanie pyłu lub wilgoci. Dobra ochrona antykorozyjna. Idealny dla łańcuchów w zapylonym otoczeniu, np. w systemach transportowych, maszynach do pakowania i automatach do napełniania. Olej do łańcuchów rowerowych.

OKS 700 Delikatny olej pielęgnacyjny, syntetyczny

Do smarowania i pielęgnacji elementów maszyn z zakresu mechaniki precyzyjnej. Nie zawiera żywic i kwasów. Dobre właściwości pełzania. Bardzo dobra zdolność zwilżania. Nie niszczy tworzyw sztucznych. Do stosowania w przyrządach pomiarowych, w technice optycznych konstrukcji precyzyjnych.

OKS 701 Delikatny olej pielęgnacyjny, syntetyczny

Do smarowania i pielęgnacji elementów maszyn z zakresu mechaniki precyzyjnej. Nie zawiera żywic i kwasów. Dobre właściwości pełzania. Bardzo dobra zdolność zwilżania. Nie niszczy tworzyw sztucznych. Do stosowania w przyrządach pomiarowych, w technice optycznych konstrukcji precyzyjnych.

OKS 8600 Olej uniwersalny BIOlogic

Rzadki olej uniwersalny. Ulega biodegradacji. O dużej zdolności do pełzania. Demontaż zardzewiałych części. Dobre właściwości smarne. Wypiera wilgoć. Zapewnia czyszczenie i pielęgnację powierzchni metalowych. Chroni styki elektryczne. Do zastosowań w przemyśle, warsztacie i przy majsterkowaniu.

OKS 8601 Olej uniwersalny BIOlogic

Rzadki olej uniwersalny. Ulega biodegradacji. O dużej zdolności do pełzania. Demontaż zardzewiałych części. Dobre właściwości smarne. Wypiera wilgoć. Zapewnia czyszczenie i pielęgnację powierzchni metalowych. Chroni styki elektryczne. Do zastosowań w przemyśle, warsztacie i przy majsterkowaniu.