Smary

SmarySmary składają się z oleju bazowego związanego środkiem zagęszczającym (mydłem). Dzięki temu smar pozostaje w miejscu smarowania i zapewnia trwałą ochronę przed tarciem i zużyciem, a jednocześnie zabezpiecza miejsce smarowania przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć i substancje obce. Smary stosowane są często do łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion, armatur, uszczelek, prowadnic, ale też do łańcuchów i przekładni

OKS 1110 Uniwersalny smar silikonowy

Dla armatur, uszczelnień i części z tworzywa sztucznego. Odporny na media. Bardzo dobrze tolerowany przez tworzywa sztuczne. Nie wysycha ani nie przenika międzywarstwowo. Neutralny w smaku i w zapachu. Mocno przylegająca. Smar silikonowy o uniwersalnym zastosowaniu, również do stosowania w przemyśle spożywczym.

OKS 1111 Uniwersalny smar silikonowy

Dla armatur, uszczelnień i części z tworzywa sztucznego. Odporny na media. Bardzo dobrze tolerowany przez tworzywa sztuczne. Nie wysycha ani nie przenika międzywarstwowo. Neutralny w smaku i w zapachu. Mocno przylegająca. Smar silikonowy o uniwersalnym zastosowaniu, również do stosowania w przemyśle spożywczym.

OKS 1112 Smar silikonowy do zaworów próżniowych

Do zasuw i zaworów. Bardzo dobra odporność na media, np. na zimną i ciepłą wodę, aceton, etanol, glikol etylenowy, glicerynę i metanol. Mocno przylegający i uszczelniający. Zastosowanie w instalacjach próżniowych i przyrządach laboratoryjnych, gdzie konsystencja innych smarów silikonowych jest niewystarczająca.

OKS 1133 Smar silikonowy do niskich temperatur

Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych, cięgieł elastycznych opancerzonych, armatur, tworzyw sztucznych i elastomerów. Zachowuje dobre właściwości smarne w niskich temperaturach. Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych i elastomerów. Do smarowania silników elektrycznych, napędów i instalacji regulacyjnych w warunkach arktycznych.

OKS 1140 Smar silikonowy do najwyższych temperatur

Do powoli obracających się części maszyn w szczególnie wysokich temperaturach. Minimalne straty na skutek odparowywania. Do łożysk w piecach do wypalania, hartowania, maszynach piekarniczych, tunelach suszarniczych, maszynach odlewniczych, paleniskach kotłowych, maszynach do przeróbki tworzyw sztucznych lub spawarkach albo maszynach do lutowania itp.

OKS 1144 Uniwersalny smar silikonowy

Do łożysk pracujących w zmiennej temperaturze przy średnich prędkościach obrotowych. Dobra odporność na utlenianie i starzenie. Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych i elastomerów. Smarowanie małych łożysk, np. w turbosprężarkach, dmuchawach, pompach wodnych, pralkach i suszarkach.

OKS 1148 Trwały smar silikonowy zawierający PTFE

Trwałe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych w zmiennych temperaturach. Bardzo dobra odporność na utlenianie i starzenie. Dobra odporność na media. Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych i elastomerów. Do smarowania łożysk silników elektrycznych, np. w urządzeniach AGD.

OKS 1155 Adhezyjny smar silikonowy

Do elementów ślizgowych z gumy i metali lub tworzyw sztucznych przy niewielkich prędkościach. Bardzo dobra odporność na utlenianie i starzenie. Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych i elastomerów. Mocno przylegająca. Dobrze uszczelniający. Do o-ringów w pneumatycznych układach hamulcowych.

OKS 400 Uniwersalny i wysokowydajny smar MoS2

Do łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion i przegubów, poddanych wysokim obciążeniom lub udarom. Tworzy warstewkę MoS2, zapewniającą pracę awaryjną. Zmniejsza zużycie. Odporny na starzenie i utlenianie. Smar wysokociśnieniowy o uniwersalnym zastosowaniu.

OKS 402 Wysokowydajny smar do łożysk tocznych

Dla elementów maszyn, takich jak łożyska toczne i ślizgowe, wrzeciona i prowadnice ślizgowe w normalnych warunkach obciążenia. Zmniejsza zużycie. Dobra odporność na ciśnienie i wodę. Odporny na starzenie i utlenianie. Smar uniwersalny.

OKS 403 Smar specjalny przy narażeniu na działanie wody morskiej

Smarowanie części maszyn, narażonych na działanie wody lub wody morskiej. Doskonała ochrona antykorozyjna. Całkowicie odporny na wodę i wodę morską. Dobrze przylegający. Sprawdzony w zakładach o dużym zawilgoceniu oraz w zastosowaniach przybrzeżnych i morskich. Smar do pomp wodnych, smar uniwersalny do stosowania na łodziach.

OKS 404 Smar wysokowydajny i wysokotemperaturowy

Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pod dużymi obciążeniami naciskowymi w szerokim zakresie temperatur. Zmniejsza zużycie. Wysoka odporność na ciśnienie. Dobra odporność na wodę. Odporny na starzenie i utlenianie. Dobra ochrona antykorozyjna. Nowoczesny smar uniwersalny o szerokim spektrum zastosowania.

OKS 410 Trwały smar wysokociśnieniowy MoS2

Trwałe smarowanie miejsc smarowania, narażonych na wysokie naciski lub obciążenia udarowe, również wystawionych na bezpośrednie wpływy atmosferyczne. Dobre właściwości pracy awaryjnej. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Dobra odporność na wodę. Mocno przylegająca. Do trudnych warunków pracy, np. w walcowniach, maszynach budowlanych i rolniczych, w kopalniach i portach.

OKS 4100 Smar do najwyższych nacisków MoS2

Do powoli obracających się łożysk tocznych i ślizgowych przy bardzo wysokich obciążeniach, również udarowych. Dobre właściwości pracy awaryjnej dzięki warstwie ślizgowej MoS2. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Dobra odporność na wodę, również przy dużym nawodnieniu. Mocno przylegająca. Do trudnych warunków roboczych, np. w kruszarkach kamieni

OKS 416 Smar do niskich temperatur i wysokich prędkości

Zachowuje elastyczność również w niskich temperaturach. Dobra ochrona przed zużyciem. Wysoka obciążalność dynamiczna. Dobra ochrona antykorozyjna. Niezawodne smarowanie urządzeń transportowych, chłodni, łożysk wrzeciona, obrabiarek. Smar do przyrządów pomiarowych.

OKS 418 Smar odporny na temperaturę

Smarowanie łożysk ślizgowych i tocznych w wysokich temperaturach. Trwałe smarowanie punktów smarowania smarem stałym, poddanych działaniu wysokich temperatur. Dobra ochrona przed zużyciem. Dobra odporność na utlenianie i starzenie. Ekonomiczny smar do gorących łożysk, nieposiadający temperatury kroplenia.

OKS 420 Smar uniwersalny do wysokich temperatur

Łożyska toczne i ślizgowe, przekładnie i łańcuchy pracujące przy niskich prędkościach obrotowych, obciążenia udarowe i naciskowe albo wpływ wody. Bardzo odporny na obciążenia udarowe i naciskowe. Dobra ochrona przed zużyciem. Mocno przylegająca. Uniwersalne zastosowanie przy zwiększonych wymaganiach.

OKS 4200 Syntetyczny smar łożyskowy do wysokich temperatur, zawierający MoS2

Trwałe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych w wysokich temperaturach. Bardzo odporny na obciążenia udarowe i naciskowe. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Gwarantuje niezawodność pracy w szerokim przedziale temperatur. W wentylatorach, dmuchawach, autoklawach, piecach suszarniczych, instalacjach w zakładach hutniczych i stalowniach

OKS 422 Uniwersalny smar do trwałego smarowania

Dla łożysk tocznych i ślizgowych oraz wrzecion przy ekstremalnych temperaturach lub wysokich prędkościach. Bardzo odporny na obciążenia udarowe i naciskowe. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Długie okresy smarowania. Zastosowanie poza typowymi zakresami osiągów. Smarowanie łożysk wrzecion w obrabiarkach.

OKS 4220 Smar do łożysk do najwyższych temperatur

Trwałe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych. Doskonała odporność na temperaturę. Bardzo dobrą odporność na media. Zupełnie nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów. Bardzo dobrą odporność na wodę i parę wodną. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.

OKS 4230 Ultrawysokociśnieniowy olej do armatur tlenowych

Środek antyadhezyjny do armatur mających kontakt z tlenem, przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. Smar do instalacji i aparatur chemicznych. Bardzo dobrą odporność na media. Zupełnie nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Smar do armatur tlenowych

OKS 424 Smar syntetyczny odporny na wysokie temperatury

Do łożysk tocznych i ślizgowych przy wysokich temperaturach i wysokich obciążeniach. Dobra odporność na temperaturę. Nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów. Dobra odporność na agresywne wpływy środowiska. Smarowanie wentylatorów spalin.

OKS 4240 Smar specjalny do kołków wypychaczy

Smarowanie kołków wypychaczy w przemyśle tworzyw sztucznych. Trwałe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych przy ekstremalnie wysokich temperaturach i powolnych ruchach oraz pod wpływem agresywnych mediów i krytycznych tworzyw sztucznych i elastomerów. Doskonała odporność na temperaturę.

OKS 425 Trwały smar syntetyczny

Smarowanie trwałe lub smarowanie For-Life elementów maszyn, narażonych na wysokie naciski oraz wyższe temperatury. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Do wysokich prędkości. Dobra odporność na temperaturę. Smarowanie łożysk wrzecion.

OKS 427 Smar do przekładni i łożysk

Do stosunkowo wolno obracających się przekładni, jako alternatywa do smarowania olejowego. Smarowanie łańcuchów napędowych i transportowych, łożysk tocznych i ślizgowych. Do wysokich nacisków, również przy obciążeniach udarowych. Minimalizacja strat przeciekowych w porównaniu do smarowania olejowego. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.

OKS 428 Przekładniowy smar półpłynny, syntetyczny

Do przekładni poddanych dużym obciążeniom i narażonych na bezpośrednie wpływy atmosferyczne lub niskie temperatury oraz do wałów pracujących w pozycji skośnej lub pionowej, również w przypadku przekładni bez szczelności olejowej. Do łożysk ślizgowych o niewielkich luzach lub przy wysokich prędkościach obrotowych. Do wysokich nacisków i obciążeń udarowych.

OKS 432 Smar do łożysk gorących

Do łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion z gwintem i podobnych elementów, przy wysokich obciążeniach i wysokich temperaturach. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Dobra odporność na utlenianie i starzenie. Wysoka odporność na ciśnienie. Zachowuje właściwości smarne również w wysokich temperaturach.

OKS 433 Trwały smar wysokociśnieniowy

Do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych przy wysokich ciśnieniach. Dodatki EP. Dobra ochrona przed zużyciem. Dobra odporność na utlenianie i starzenie. Do łożysk wałeczkowych i łożysk wałeczkowo-stożkowych, narażonych na wysokie obciążenia, np. w klatkach walcowniczych, nożycach do cięcia na gorąco i na zimno, napędach jarzmowych i wrzecionach.

OKS 464 Elektrycznie przewodzący smar do łożysk tocznych

Smar specjalny do trwałego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, pozwalający na zapobieganie elektrostatycznemu ładowaniu się elementów. Dobra odporność na utlenianie i starzenie w łożyskach tocznych. Do łożysk w silnikach elektrycznych, urządzeniach do produkcji folii, drukowania folii itp.

OKS 468 Smar do tworzyw sztucznych i elastomerów

Środek smarny i uszczelniający do smarowania par tworzywo sztuczne/tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne/metal. Nie niszczy elastomerów i tworzyw sztucznych, nie niszczy EPDM. Nie zawiera silikonu. Mocno przylegająca. Nie wpływa na właściwości jakościowe piany piwnej. Neutralny w smaku i w zapachu.

OKS 469 Smar do tworzyw sztucznych i elastomerów

Środek smarny i uszczelniający do smarowania par tworzywo sztuczne/tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne/metal. Nie niszczy elastomerów i tworzyw sztucznych. Nie zawiera silikonu. Mocno przylegająca. Nie wpływa na właściwości jakościowe piany piwnej. Neutralny w smaku i w zapachu.

OKS 470 Biały uniwersalny smar wysokowydajny (również do stosowania w przemyśle spożywczym)

Do wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion i prowadnic ślizgowych, jeżeli zastosowanie ciemnych smarów jest niemożliwe. Duża odporność na naciski. Zmniejsza zużycie. Odporny na starzenie i utlenianie. Odporny na wodę. Bez zastrzeżeń ze strony higienicznej.

OKS 471 Biały uniwersalny smar wysokowydajny (również do stosowania w przemyśle spożywczym)

Do wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion i prowadnic ślizgowych, jeżeli zastosowanie ciemnych smarów jest niemożliwe. Duża odporność na naciski. Zmniejsza zużycie. Odporny na starzenie i utlenianie. Odporny na wodę. Bez zastrzeżeń ze strony higienicznej.

OKS 472 Smar do niskich temperatur do stosowania w przemyśle spożywczym

Do łożysk tocznych i ślizgowych o małych luzach i wysokich prędkościach obrotowych, przy niskich temperaturach oraz łożysk o niewielkich momentach dobiegu. Sprawność warstwy smaru do -70°C. Zmniejsza zużycie. Dobra odporność na starzenie i utlenianie. Do łożysk w chłodniach, fabrykach lodu itp.

OKS 473 Smar półpłynny do stosowania w przemyśle spożywczym

Do zamkniętych przekładni, łożysk tocznych i ślizgowych, przegubów lub łańcuchów, do których przewidywane jest smarowanie smarem stałym. Nadaje się również do wysokich prędkości obrotowych przy niewielkich luzach łożyskowych lub małej ilości miejsca w przekładni. Redukcja zużycia przez dobrze przylegającą, nośną warstwę smaru Łatwość tłoczenia w instalacjach centralnego smarowania. Odporny na wodę. Bez zastrzeżeń ze strony higienicznej.

OKS 474 Smar półpłynny (również do zastosowań w przemyśle spożywczym)

Do elementów maszynowych poddanych wysokim obciążeniom. Zmniejsza zużycie. Dobra ochrona antykorozyjna. Dobrze przylegający. Dobra odporność na starzenie i utlenianie. Ulega biodegradacji. Smar półpłynny łatwy do tłoczenia. Do łożysk w maszynach do napełniania i pakowania.

OKS 475 Smar wysokowydajny (również do stosowania w przemyśle spożywczym)

Do łożysk o małych luzach i wysokich prędkościach obrotowych, przy niskich i wysokich temperaturach oraz do łożysk o niewielkich momentach dobiegu. Dobra ochrona przed zużyciem dzięki PTFE. Do szybkoobrotowych łożysk w przemyśle włókienniczym oraz w maszynach do napełniania i pakowania. Smarowanie elementów z TWS.

OKS 476 Smar uniwersalny do stosowania w przemyśle spożywczym

Do łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów maszyn. Odporny na zimną i ciepłą wodę oraz na środki dezynfekcyjne i czyszczące. Odporny na utlenianie. Zmniejsza zużycie. Smar uniwersalny o wielostronnych zastosowaniach dla techniki spożywczej.

OKS 477 Smar do zaworów do stosowania w przemyśle spożywczym

Smarowanie uszczelniające pasowanych powierzchni ślizgowych. Smarowanie tworzyw sztucznych i elastomerów. Smarowanie łożysk wolnoobrotowych. Mocno przylegający i dobrze uszczelniający. Odporny na wodę i parę wodną. Nie wpływa na właściwości jakościowe piany piwnej. Smar do zaworów i smar uszczelniający.

OKS 479 Smar do wysokich temperatur do stosowania w przemyśle spożywczym

Zmniejsza zużycie. Bardzo dobrą odporność na nacisk. Dobra odporność na utlenianie i starzenie. Dobrze przylegający. Nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów. Odporny na wodę i parę wodną. Do stosowania we wszystkich zakresach w przemyśle spożywczym, napojów i farmaceutycznym

OKS 490 Smar do kół zębatych, natryskiwany

Do przekładni o najwyższych naciskach i wysokich prędkościach obiegowych. Smarowanie prowadnic, szyn ślizgowych, łańcuchów transportowych i linek stalowych. Bardzo dobra odporność na naciski dzięki dodatkom EP i suchym materiałom smarującym. Chroni powierzchnie boczne zębów również przy długich terminach smarowania.

OKS 495 Smar adhezyjny

Smar podkładowy do wysoko obciążonych powierzchni bocznych i powierzchni ślizgowych. Smar do docierania, zapobiegający uszkodzeniom nowo zamontowanych kół zębatych i elementów ślizgowych. Bardzo dobrą odporność na nacisk. Smarowanie śrubowych elementów podnoszących w zastosowaniach motoryzacyjnych i kolejowych. Smarowanie zębatek w urządzeniach transportowych